Làng nghề Phù Mỹ

Hai thôn Vĩnh Lý, Vĩnh Nhơn của xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) với gần 200 hộ dân lâu nay gắn với nghề đan tre thủ công truyền thống, tạo ra những sản phẩm gia dụng quen thuộc như rổ, rá, dừng, sàng… bằng nguyên liệu chính là tre,...
“Tiếng đồn Mỹ Hội có tài/ Nấu một lon gạo nồi hai cũng đầy”… Dẫu biết rằng, ở Mỹ Tài (Phù Mỹ) giờ không còn ai phải ăn cơm độn như vậy, nhưng mỗi khi ngân nga câu ca xưa, người dân thôn Mỹ Hội 1, xã Mỹ Tài...

Bài viết mới nhất