Gió

14 POSTS 0 COMMENTS
"Tôi là một Lập trình viên Website ngoài tình yêu dành cho máy tính, yêu những dòng code tôi còn có đam mê về tiếng Nhật thích con người Nhật Bản, tôi viết Blog này để notes lại những kiến thức cho mình và mong muốn được kết nối với tất cả các bạn có cùng đam mê"

Bài viết mới nhất